CALS = Community art lab Sweden = 

Producenten Andrew Z. Kelsey jobbar med ungdomar

CommunityKulturCentrum

CommunityKulturCentrum vill vara en organisation för invånarnas rätt att medverka i kulturprocessen i dess helhet; från idé till färdig produktion, från den egna berättelsen till kollektiv gestaltning.

CommunityKulturCentrums vision är att fler invånare ska få möjlighet att delta i konst- och kulturlivet, inte bara som publik eller målgrupp utan också som aktiva och medskapande. Utgångspunkten för CKC är att initiera projekt och stötta idéer som kan bidra till att fler får prova på och vara med i ett kulturprojekt. För att överbrygga klyftan mellan de som har tillgång till våra kulturscener och de som står vid sidan om, vill vi öppna kulturhusen, museerna och biblioteken för fler – och skapa fler rum och förutsättningar för möten mellan den professionella kulturen och den icke-professionella.