CALS = Community art lab Sweden = 

Our Common Ground

Vem äger staden? Tillhör den alla eller är det bara en viss generation som får tycka och tänka? Och om det bara är dem, de "vuxna" som har nycklarna till allt... Vad finns då kvar för oss? I föreställningen möter unga i Malmö en man som vill intervjua dem, ställa frågor om hur det är att vara ung i Malmö idag. Men vad vill han egentligen? Leva om sitt liv, minnas sin egen ungdom... Lyssnar han verkligen på de svar han får?


Our Common Ground är ett collage – på samma sätt som var och en av oss är en sammansättning av de olika erfarenheter, historier och idéer som format oss i våra ungdomar. Och så också med de samhällen vi kommer ifrån och de system vi bygger: de är komplexa.

Från våren till hösten 2022 arbetade Södra Communityteatern med praktikanterna från CommunityKulturCentrums Unga CKC-grupp för att skapa Our Common Ground, ett platsspecifikt föreställningsverk om ungdom, Malmö och att styra din egen historia. Under sin ledighet från skola och arbete gjorde de unga ”medborgarkonstnärerna” i Our Common Ground research vid stadsarkivet, höll intervjuer på offentliga torg och – mest imponerande – de utsatte sig för sidor och sidor med frågor om sina egna förhoppningar , rädslor och åsikter.

Det som blev resultatet var ett porträtt av en process lika mycket som av en stad eller någon speciell målgrupp. De kulminerande föreställningarna på Malmös Ungdomens Hus speglade ett slags levande arkiv som, som vilket arkiv som helst, aldrig kan bli komplett. Som de unga huvudpersonerna i verket påpekar, kommer ett arkiv aldrig helt att representera de liv som det dokumenterar. På detta sätt hävdar Our Common Ground att för att förstå människors sanningar måste vi låta dem tala för sig själva.

Our Common Ground är ett intergenerationellt och interkulturellt experiment som för samman proffs med icke-professionella artister i ömsesidig vördnad för varandras expertis. Verket strävar efter att visa nya möjligheter inom samhällskonst och kulturellt skapande.

Medverkande

Skapad och framförd av: June Baretta, Jonas Jarl, Selma Laouar, Sara Mededovic, Aaron Rada, Moa Strömberg, Loan Voung, Zahraa Hamed och Junior Mukonde

Regissör: A.Z. Kelsey
Regiassistent: Ida Knutsson
Ljusdesign och video: Adrian Kautsky
Ljuddesign: Mattias Alheim
Koreografi: Khamlane Halsackda
Digitalisering: Rebecka Sjöström
Reserachmentor: Linus Sollin, Malmö stadsarkiv
Teknisk assistens: Roozbeh Emad
Affisch: Sarah Amili
Produktionsassistenter: Zahraa Hamed, Josef Fakhro, Meilina Chau, Fiona Sun, Sumeja Lukovic och Hadeel Nemboud
Publikvärdar: Ayaan Ali, Adna Omar, Khouder Daoud, Aymane Hayati och Emilia Ahlberg

Ett stort tack till Ungdomens Hus, Malmö Kulturförvaltningen, ABF Malmö, Bombina Bombast, Potato Potato och Bastionen!

Medverkande i Our Common Ground

Processdokumentation

  • Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige
  • Whiteboardtavla med material till pjäsen
  • Intervju med ungdomar i Malmö
  • Frågor som undersöker ungas liv
  • Workshop med karta
  • Our Common Ground-manus
  • Our Common Ground - bakom scenen

Metod

Ungdomsgrupp

CommunityKulturCentrum arbetar med en ständigt växande grupp unga Malmöbor, i åldrarna 15-20 år, i CKC:s program för unga. Den första gruppen unga kom till CKC genom Malmö stads praktikprogram Ung i sommar i juli 2021. Under fyra veckor lärde de sig grundprinciperna för den konstnärliga processen och experimenterade med att skapa egna performanceverk. För många i Unga CKC var detta deras första erfarenhet av att skapa konst för allmänheten eller att prova på att arbeta som ”fri grupp”. Ingen av dem hade tidigare arbetat med scenkonst. Samarbetet med den unga ensemblen slog väl ut och CKC sökte ytterligare möjligheter att fortsätta samarbetet. I samarbete med Södra Communityteatern säkrade CKC medel för att skapa ett projekt om att vara ung i Malmö, gruppen valde att organisera sig under namnet Unga CKC och därmed bildades en ensemble. Ett år efter deras första möte, som sommarparktikanter, startade projekt Our Common Ground. Ett projekt som var den unga ensemblens egen produktion.

Konstnärligt arbete

Södra Communityteatern arbetar utifrån tanken att det finns levande berättelser i hela samhället som ingen lyssnar på, som raderas eller avfärdas. Projektets arbetsmetod bygger på idén om utbyte mellan professionella och icke-professionella, syftet med varje projekt är att utnyttja de unika kompetenser och perspektiv hos alla inblandade, med respekt för allas specifika kunskap. Tillvägagångssättet för att skapa Our Common Ground byggde metoderna Viewpoints av Anne Bogart, Augusto Boals Forumteater, Liz Lermans Critical Response Process och en grundläggande historisk forskning tillhandahållen av Linus Sollin vid Malmö stadsarkiv.

Produktionens idé

Verket skapades av hela det kreativa teamet från grunden genom gemensamt ägarskap av hela produktionen; från idé och innehåll. Gruppen skrev tillsammans, diskuterade och tog avgörande beslut, från produktionens slutliga form till marknadsföring. CKC föreslog ett brett tema; ungdom och Malmö/hemstad för projektet. Avsikten var att inte begränsa utan öppna för ett allas perspektiv och kunskap. Den professionella ledningen föreslog ett icke-berättande, i collageformat för performancestycket, snarare än att skriva en pjäs. Detta gjorde det möjligt att ta emot alla typer av material som kunde uppstå i den kreativa processen, oavsett om det var intervjuer, originalskrivande, research, kommentarer, videor eller musik.

Process

Processen för Our Common Ground började ett år innan själva produktionen, med en heldags berättarworkshop, öppen för allmänheten, som var en del av CKC:s Malmö Community Biennal. Workshopen med Malmöbor hölls av Unga CKC. Gästerna bjöds in att spela in berättelser om sin ungdom, markera sina favoritställen på en karta över Malmö och reflektera över vad det innebär att höra hemma i en stad. Under månaderna efteråt genomförde projektet en serie gatuintervjuer på offentliga torg och samlade ett rikt ljudbibliotek med de många röster och perspektiv som Malmö utgör. Ensemblen träffades också 1-2 gånger i veckan för diskussioner, självreflektioner och brainstorming, från vilket en stor del av föreställningens material hämtades och sedan vidarebefordrades till projektets professionella ledning för att sammanställa och omvandla till ett slutgiltigt föreställningsformat. Det var i detta skede som ett beslut fattades att använda en meta-teatral ram runt verket som ett sätt att beskriva den dynamik och de  fallgropar och antaganden som uppstår när man gör community art.

Hela processen kulminerade i en sista vecka med intensiva repetitioner under höstlovet, som det unga ensemblen fick lön för. I detta sista skede bidrog designers med sin expertis och ensemblen arbetade tillsammans med en regissör för att revidera föreställningen, vilket lämnade gott om utrymme för förändringar och nya uppslag hela vägen fram till premiären.

Lärdom

Det finns en press i det kreativa ungdomsarbetet att både ta tid och inte slösa tid. I framtiden kommer CKC att rekommendera att sprida ut en gemenskapsprocess som Our Common Ground i 2-3 koncentrerade perioder av intensivt arbete (allt från 2-10 dagar vardera), snarare än att klämma ihop det stora researchmaterialet i en kort spurt av veckomöten precis innan premiären. Att säkerställa att tiden räcker till, kommer alltid att vara en utmaning. Stora delar av arbetet är både krävande och obetalt, men fördelarna med att lämna över beslut om innehåll och form är avgörande för att det slutgiltiga verket ska bli på de ungas villkor. Vi har lärt oss att inte skynda på processen, inte låta oss stressas av deadline, utan hitta vägar för ett öppet förhållningssätt ända in i mål. Det tar vi med oss till framtida projekt.

Resultat

Södra Communityteatern presenterade sju offentliga föreställningar av Our Common Ground, tillsammans med en digital anpassning. Projektet var en överväldigande framgång, både som ett experiment i process och form, och som ett levande samhällsevenemang. Familjer och vänner till den unga ensemblen deltog i föreställningarna i massor, och andra Unga CKC-medlemmar utanför produktionen anmälde sig för att arbeta som värdar och produktionspersonal. Den sista upplevelsen var ett verkligt samarbete mellan generationerna och interkulturellt, med professionella och icke-professionella konstnärer som arbetade i ömsesidig respekt.

Kvinna på Our Common Grounds affischbild