CALS = Community art lab Sweden = 

KONTRAST

Diana och Elijah är två ungdomar från Malmö. Och precis som andra tonåringar före dem har de också sökt kärleken och funnit den. Det nykära paret involveras i en kort men intensiv relation. En relation som till sist brister. Diana kommer från en traditionell familj, från en annan etnisk och kulturell bakgrund, och vågade varken presentera Elijah för sin föräldrar eller öppna upp sig om sina rädslor för honom.

Ett år senare möts våra huvudpersoner igen. På bron i Malmö där allting tog slut. Minnen och känslor från det förflutna, både bra och mindre bra, strömmar tillbaka ännu en gång och osäkerheterna väcks till liv igen. Är våra ungdomar mogna för ett nytt försök? Eller kommer rädslan återfå övertaget hos båda två igen?

På ytan är KONTRAST en klassisk berättelse om den ungdomliga kärlekens både inre och yttre osäkerhet och familjetillhörighet. Men djupare återspeglar projektet även en samtid och samhällsperspektiv om Malmös (och Sveriges) komplexa mångkulturella klimat och krocken mellan kärlek, samhälle, etnisk profilering och familjetillhörighet. En verklighet för många unga i Sverige (än idag). Kortfilmen som utfördes av CommunityKulturCentrum utformades och spelades in av organisationens egna ungdomsgrupp Unga CKC. Genom både nutida perspektiv på ungdomskärlek och syn på Malmös sociala och kulturella anda. En ungdomsfilm för alla. Om första mötet mellan tidigare separerade verkligheter och hur denna situation sätts på prov för
första gången.

Filmen som hade sin premiär under MCB23 (Malmö Community Biennalen 2023) stöttades av Filmcentrum Syd under sin produktion. Filmen stöds vidare av Allmänna arvsfondsprojektet. Verket visades även på The Cowgirl Galleri i Malmö.

Medverkande

Skådespelare

Diana: Waheda Abdul Zaher
Elijah: Junior Mukonde

Regi

Filippa Krisby

Manus

Waheda Abdul Zaher
June Blanco Barreta
Filippa Krisby
Junior Mukonde
Angelina Viberg

Foto & klippning

Filippa Krisby

Producent

Wiya Ngeh Hellborg

Produktionsassistet

June Blanco Barreta

Handledare

Wiya Ngeh Hellborg
Josefin Lindeberg

Musik

“Lost” av SYND

Särskilt tack till 

Teamet från Unga CKC
Filmcentrum Synd
SYND
The Cowgirl Gallery
Josefin Lindeberg

Processdokumentation

  • Fotograf och skådespelade i kortfilmen KONTRAST
  • Skådespelarna håller händer under inspelning av KONTRAST
  • Bildmanus och scener ur kortfilmen KONTRAST
  • Inspelning av KONTRAST med skådespelare och fotograf på plats

Metod

Ungdomsgrupp

En skara medlemmar från CKC:s Unga CKC! Samtliga unga gymnasiestudenter från Malmö mellan 17-19 år. Förutom ny medlem och skådespelerska för projektet (Waheda Abdul Zaher) var gruppen redan bekanta med varandra från tidigare kultur- och teaterprojekt med CKC. Gruppen var därför något bekanta med skådespeleri i film eller med teater. Däremot hade ingen erfarenhet av filmproduktion. Vare sig skriva manus, fota, regissera eller planera film. På egen hand eller tillsammans med andra.

Vår grupp, precis som tidigare sammansättningar unga genom CKC, kom även från Malmös alla håll och kanter. Från diverse kulturella, sociala och socioekonomiska bakgrunder. En sammanslutning som även lades som grunden för filmens utformning, handling och arbete.

Produktionens idé

KONTRAST har fått växa fram på ett naturligt sätt. Som berört skapades projektet i anknytning med CKC:s och Malmös community-kulturkonferens MCB23 (Malmö Community Biennalen 2023). Projektet startades även för att närmare involvera Unga CKC till MCB23:s Youth Summit. Vår tanke var därför att skapa ett nytt projekt för gruppen att göra till sitt eget. Här inom ramen för MCB23:s tema gällande det kreativa medskapandet och gemensamma ägarskapet under kulturprojekt, samt gällande berättelsen om Malmö från ungas perspektiv. Efter önskemål från våra Unga CKC-medlemmar landade vi därför på filmkonsten som grund för projektet. Vad detta skulle innebära och hur projektet skulle utformas lämnades däremot öppet!

Konstnärligt arbete

Som resultat från våra kreativa träffar av brainstorming och skrivövningar tillsammans med handledare Wiya Ngeh Hellborg och Josefin Lindeberg, tidigt under projektet, valde gruppen att vidareutveckla och slutföra Filippa Krisbys (Unga CKC) skiss på en fiktiv kärleksberättelse. Efter ytterligare träffar tillsammans med handledare lyckades gruppen tillslut formulera ett grovt manus.

Under projektets gång har både manus och kärleksberättelse fördjupats på uppmaning av handledare i ett försök att besvara och knyta samman frågor som lämnats öppna: “Varför tog det slut? Vad är de rädda för? Vilken roll spelar kulturen? Hur tänkte de… Vad kände de? Vad kan berättelsen berätta om vår tid? Vad kan berättelsen säga om att växa upp idag? Om att bli vuxen i Malmö?”.

Genom gruppmedlemmarnas egna perspektiv och reflektioner landade filmens idé på en kärleksberättelse och samhällskommentar om tvärkulturell kärlek i Malmö. Men även en handling om sociala och externa förväntningar och hur dessa kan anspela på unga människors tankar och beslut.

På grund av produktionens tidsbegränsning togs även beslutet att producera en stumfilm utan dialoger. Ett fokus på abstrakta och poetiska fotoinslag uppkom därför som en lämplig lösning. Passande nog valdes också låten “Lost” från Göteborgsbandet SYND, som filmens filmmusik, vilket även godkändes av bandet efter kontakt med låtskrivaren.

Ytterligare en viktig idé landade även på minnet, i både gott och ont. Hur denna både styr och avgör våra beslut i nutid. Detta resulterade i valet att centrera filmen kring huvudkaraktärernas “flashbacks”. Postproduktion, klippning av fotomaterial och användning av filter skulle därför få en central roll i ett försök att lyfta temat.

Process

Filmprojektet har i sin kreativa utformning arbetats genom CKC:s medskapande och
demokratiska processer. Det vill säga att samtliga unga medskapare haft lika rätt till
medbestämmande gällande arbete, riktning och resultat. Något som tagits vid under projektets alla faser med hjälp av handledare. Här har ungdomsgruppen haft stort kreativt ansvar och frihet gällande manus, regi, foto, skådespel och val av musik. Parallellt har den professionella gruppen agerat som konstnärliga rådgivare och professionellt ramverk. Både manus och verk arbetades fram kollektivt genom kreativa workshops. Det konstnärliga och kreativa arbetet under inspelningen sköttes därefter på egen hand av ungdomsgruppen. Här har den professionella gruppen enbart assisterat i form av kreativ och teknisk rådgivning och planering (ex. gällande ljus, kamera, val av scener, inspelningsplats, planering och struktur). Gällande klippning av kortfilmen och postproduktion har den professionella gruppen hanterat det tekniska arbetet medan ungdomsgruppen och filmens regissör Filippa Krisby styrt filmens berättelse och upplägg av scener.

Vår arbetsprocess drevs av en kombination av både medskapande processer och gruppens gemensamma ägandeskap, inom ramen av det professionella. Som tidigare berört pågick filmprojektet under en kortare period mellan oktober och november 2023. Projektet drevs därför av en fast deadline redan från första träffen och kunde utformas inom ramen för mer typisk filmproduktion: 1) förproduktion → 2) produktion → 3) postproduktion. Samtliga steg genomfördes av våra unga och strukturerades och koordinerades av projektets handledare.

Kortfilmen avslutades i tid, cirka två dagar före premiären på MCB23 (fortsatt stöd och revidering från handledare tog även plats efter premiären). Projektet avslutades med kortfilmens premiärvisning under MCB23 tillsammans med eftersamtal. Här bjöds två medlemmar från ungdomsgruppen till konstnärssamtal inför större publik för att dela reflektioner och tankar kring projektet.

Omslagsbild KONTRAST

Lärdom

Att arbeta med kreativa projekt i grupp är en utmaning i sig (såklart!). Adderar vi denmedskapande och demokratiska processen, en ung arbetsgrupp, eventuella krav frånprojektägare, samt begränsningar gällande tid och resurser, så kan vi ana hur community-arbetet ständigt tvingas till balansgång. En situation som i den bästa av världar landar någonstans mellan gruppens kreativa frihet i medskapandet och det professionella kravet. En minst sagt utmanande pedagogisk aktivitet! För oss handledare att dels tillåta processen att ha sin gång, och samtidigt styra den i professionell riktning. Och parallellt för våra unga i deras egna utmaning: Att förstå sin roll och ta ansvar som medskapare (eller “medbestämmare”) av ett projekt, och förflyttningen bort från en mer förekommande deltagande roll. Det är därför inte ovanligt att vi som projektledare kanske ställs inför en (eller flera) situationer där vi hellre tagit kontroll för att uppnå snabbare resultat på bekostnad av mer långsiktiga processer! Exempelvis i början av ett trögstartat projekt, när viktiga moment drar ut på tiden, om någon plötsligt ställer in eller när slutlig deadline kryper allt närmare (MCB23). Risken att hamna i fallgropen fanns såklart närvarande under KONTRAST. Ett dilemma för oss som (tacksamt nog) kunde öppna upp för utvärdering från vår sida kring ungdomarnas roller under projektet, och vårt ansvar som handledare under community-arbetet. Och slutligen, och kanske viktigaste, för oss att fortsätta behandla långsiktigheten och värdet av processen och utvecklingen av våra unga, både i det professionella och medskapandet, som vårt huvudmål för projektet.

Resultat

Efter senare utvärdering har vi intressant nog kunnat se att skiftningen från resultat till process gav bra resultat för kortfilmen i sig. Ungdomsgruppens motivation och ansvarstagande höjdes med tiden, tillsammans med gruppens vilja att leverera en egen film och ett eget projekt. Ett projekt som de själva kunde ställa sig bakom och ta ansvar för.Sammantaget är vi alla som medverkat i denna produktion och projekt otroligt glada för KONTRAST. Vi på CKC är särskilt stolta över ungdomsgruppens fantastiska arbete. Utifrån samlad feedback känner vi även att vi lyckats fånga och utveckla värdefulla erfarenheter för våra unga, både i medskapandet och det professionella. Särskilt imponerade är vi med genomförandet av produktionen, från början till slut, trots projektets tidsbegränsningar! Vi känner att den unga berättelsen, om kärleken och ett Malmö i nutiden, var en viktig berättelse att gestalta i ett allt mer splittrat politiskt och nationellt klimat. Och vi hoppas därför att vår kortfilm förhoppningsvis kan luckra upp och inspirera fler unga kreatörer till att både skapa och återberätta sina egna unika livsberättelser och konstnärliga perspektiv. I en tid då mångfald och inkludering kanske aldrig varit viktigare!