CALS = Community art lab Sweden = 

Tranquility & Escape Room

De två konstverken Tranquility och Escape Room är dansverk skapat genom vår utforskning av temat plats och identitet. Om känslorna sorg och ilska. En resa där gränsen av vad som definierar plats och identitet suddas ut. Är en känsla en plats eller håller en plats känslor? Identifieras du av dina platser och känslor eller eller identifieras de av dig? Hur många lager och skepnader kan plats och identitet ta?

Medverkande

Tranquility

Koreografi och dans: Maja Fock, Tevin Redvall, Jenni Louwen och Sean Ge
Film och editering: Robin Ahlqvist MQS
Konstnärlig coach: Denny Hultén 
Producent: Cajsa Wittboldt
Musik: Riverbank – Sables and Cendres, Adrien Rako 
Producerad av: Producentbyrån

Inspelad vid Delsjöbadet i Göteborg 20 oktober 2022. 

Escape room

Koreografi och dans: Maja Fock, Tevin Redvall, Jenni Louwen och Sean Ge
Film och editering: Robin Ahlqvist MQS
Konstnärlig coach: Denny Hultén 
Musik: Goliath – Woodkid, Universal
Producerad av: Producentbyrån

Inspelad på Konstkollektivet i Mölndal 25 oktober 2022.

Tack till Konstkollektivet!

Processdokumentation

Metod

Ungdomsgrupp

Gruppen som har arbetat ihop under hösten 2022 är vana vid att dansa och koreografera. De har liknande bakgrund med utbildning eller erfarenhet av dansträning på kvällar/kurser och liknande. Att skapa med community som metod är däremot nytt för alla fyra. Några i gruppen har däremot tidigare skapat dans utifrån ett befintligt tema eller koncept, andra inte. Medskaparna är i åldrarna 20-24 år och bor i Göteborgstrakten. Tre av dansarna har dansat ihop i produktioner genom dansskolan Twisted Feet i Mölndal. 

Konstnärligt arbete

Det konstnärliga arbetet med alla deltagare grundas i metoder från psykoterapi och psykologisk behandling där svar, idéer och lösningar ska komma från deltagarna själva och inte handledaren. Eftersom projekttiden är begränsat ligger stor vikt i att göra snabba bedömningar och rätta prioriteringar för att utrusta unga deltagare med en konstnärlig höjning av det egna uttrycket samtidigt som de ska hinna genomföra utmaningen att skapa ett konstnärligt verk tillsammans.

Att handleda denna process är en utmaning men det finns metoder som underlättar för att ta fram unga potential och styrkor.

  • Komedi
  • Sagoberättande/metaforik
  • Teater
  • Dans

Inspelning av dansverket Tranquility

Som handledare försöker jag utmana, vidga och komplexifiera deltagarnas bild av deras konstnärliga idéer, uttryckssätt och genomförande. Konst är som språk. Du måste leva det för att låta det bli en del av dig.

— Denny Hultén

Produktionens idé

Processen av verken började med diskussioner gällande hur skapandet skulle gå till och tankar och reflektioner av temat plats & identitet. Därifrån började utforskandet av vad de ville berätta, vilken musik och hur de ville sätta det i kroppen. 

Vi brottades med problemet att det råder brist idag för digitala rum där ung konst får det stöd de behöver för att skapa ett utbyte av fria idéer, tolkningar och konstverk präglade av multikulturellt uttryck.

Det många internationella plattformar att uttrycka sig i men dessa saknar en communitybaserad geografisk förankring. De saknar också funktionen att stötta unga deltagarna i uttrycksprocessen med behövliga resurser utan att beröva de kreativa val i hur utförandet skall genomföras eller hur uttrycket bör se ut.

Process

Som konstnärlig ledare ser det konstnärliga arbetet ut enligt följande:

  1. Analysera deltagarna som jag arbetar med.
  2. Få deltagarna att öppna upp sig och bli bekväma med mig, sig själva och varann.
  3. Utmana och vidga deltagares tankar, frågeställningar och idéer inför den konstnärligt kreativa processen.
  4. Fortsätta handleda och motivera deltagarna i genomförandet av deras konstnärliga idé. Denna process görs väldigt psykoteraputisk då min funktion är att hjälpa deltagare att hitta lösningarna till problemen under projektets gång.

För att processen anpassas efter deltagarna har den inte behövt ändras. Det enda som påverkar är tiden som finns att utföra varje steg och det kan variera från gång till gång.

Resultat

Medskaparna upplevde att det var roligt och lärorikt att det inte fanns någon bestämd stil som dansen skulle vara. Att det baserades på vad de ville berätta och att blandningen av olika erfarenheter av dansstilar påverkade resultatet. De upplevde också att det kändes fint att få vara med och forma projektet och resultatet. Det var nyttigt att inte har en bestämd idé på hur det skulle bli.

Ungdomsgrupp under konstnärlig process

Vår idé, när väl rotad ger rum för en demokratisk konstkatalysator där unga får det stöd de behöver för att skapa ett utbyte av fria idéer, tolkningar och konstverk präglad av multikulturellt uttryck. I dagsläge har vi bara haft en kull vars resultat inte har lanserats än och det är därför svårt att bedöma det.

– Denny Hultén, konstnärlig ledare, CALS Väst HT-22/VT-23