CALS = Community art lab Sweden = 

Producera för CALS


Företräder du en kulturorganisation eller kulturinstitution inriktad på barn och ungas medskapande, pedagogisk verksamhet för unga, eller är en fristående scen/filmkonstnär som driver kulturprojekt för och med ungdomar i åldern 13–26 år? 

CALS kan erbjuda ett unikt visningsfönster för er produktion. Vi tar emot verk som producerats utifrån samskapande community art-metoder. Vi välkomnar alla alla konstnärliga discipliner (teater, dans, performance, nycirkus, konst, musik etc.). I enstaka fall tar vi emot avfilmade föreställningar. Ni kan anmäla intresse för kommande produktioner samt färdigproducerade verk.

Som en del av utbudet på vår digitala scen tar ni även del av den samlade kompetensen som finns hos CALS gällande digital marknadsföring kring ert verk, får en snygg paketering kring layout och beskrivande texter om verket, samt licenser inom STIM och visningsrättigheter. Är ert verk i skapandeprocess kan vi också erbjuda konstnärligt bollplank kring idé, genomförande och community art-baserade processer.

CALS välkomnar både stora och små producerande organisationer till den digitala scenen. Kostnaden för att få ert verk visats varierar utifrån vilken typ verksamhet ni är. Skicka in en intresseanmälan så berättar vi mer.

Följande kriterier behöver uppfyllas för de verk som visas på CALS:

  • Minst en yrkesverksam konstnär inom någon av ovanstående discipliner ska ha arbetslett ungdomarna i den konstnärliga processen kring verket.
  • Verket ska ha gjorts i samskapande processer med ungdomar i åldern 13–26 år. 
  • Upphovspersonerna bakom verket består av en eller flera yrkesverksamma konstnärer och de unga medskaparna – samägandeskapet kring verket ska vara jämlikt fördelat. 
  • Verket ska utgå från den unga målgruppens perspektiv.