CALS = Community art lab Sweden = 

#VÄXUPP

Vad händer när skiljelinjen mellan barndom och tonår går rätt genom en vänskap, och trycks isär av pixlar? När en del av bästisar for ever-duon vill spela Minecraft i enhörningspyjamasar, och den andra bästisen vill sminka sig och öva TikTok-dans för att vinna influencern Erik Erikssons tävling och uppmärksamhet?

Inget är mer självklart i Louise och Jessicas liv än deras vänskap. Ja, utom internet då.

#VÄXUPP är en föreställning för målgruppen 11-13 år, om gränslandet mellan barndom och tonår, om sexuella trakasserier på nätet och om stark vänskap.

#VÄXUPP
 är en digital scenkonstföreställning i 2 akter. Akt 1 spelas av ungdomar från Livet Bitch! Studio och akt 2 spelas i interaktion med publiken live med vuxna professionella skådespelare. Genom krisstöd från Kulturrådet och arvsfondsmedel möjliggörs uppsättningen av vår första interaktiva digitala scenkonstföreställning.

Projektet är en del av arvsfondsprojektet Community Art Lab Sweden och har arbetas fram med unga 11-13 år genom vår yngsta Livet Bitch! Studio samt genom researchgrupper på sociala medier.

Medverkande

Manus: Agnes Török i samarbete med Livet Bitch! Scenkonsts Unga Studio (ålder: 10-14 år)
Regi: Agnes Török
Regiassistent och ungdomsledare: Noor Al-Sanatee
Livet Bitch! Studio: Stella Amalia Samuelsson, Olivia Tanzilli Jansson, Ida Helmersson, Diana Granqvist Nkodia, Malena Mamo, Elsa Larsson Winscher, Noor Al-Sanatee, Meja Thegerström, Lily Havnesköld och Denise Sandström Andersson
Producenter: Grete Havnesköld och Sofia Wennström
Foto akt 1: Sofia Wennström
Foto akt 2: Studio Adapt med teknisk projektledare Maria Mattsson, bildtekniker Jonas Wik och områdeschef Jessica Roos
Konstnärlig ledare och dramaturg: Johanna Thor
Kostym: Klara Wennerholm
Illustratör: Josefin Şîlan Karlsson
Klippare: Sofia Wennström
Ljudmix: Manne Kjellander
Unga skådespelare akt 1: Diana Granqvist Nkodia, Malena Mamo, Elsa Larsson Winscher, Noor Al-Sanatee, Meja Thegerström, Lily Havnesköld och Denise Sandström Andersson
Vuxna skådespelare akt 2: Linnea Tengroth, Anna Wadström och Karin Bergstrand

Processdokumentation

  • Jessica och drevet i föreställningen #VÄXUPP
  • Vuxna skådespelare i studion Adapt
  • Filmare, regissör och skådespelare spelar in #VÄXUPP
  • Syskonskapet samlas i föreställningen #VÄXUPP
  • #VÄXUPP akt 2 sänds live från studio
  • Skådespelare och regissör läser #VÄXUPP-manuset

Metod

Ungdomsgrupp

Livet Bitch! Scenkonst arbetar med teaterstudios för unga tjejer och transpersoner av alla könsidentiteter i Södertälje. Många har varit med i Studion under många år, och i samband med uppstarten av #VÄXUPP beslutades det att starta ytterligare en, yngre, studio, för åldersgruppen 10-14 år. Under hösten 2022 gjorde ungdomsledaren Noor Al- Sanatee pop-up besök på lokala skolor och fritidsgårdar och höll i teaterlekar och övningar för att samla in intresse. Gruppen möttes sedan en gång i veckan, och blev större vecka till vecka. De flesta hade ingen tidigare erfarenhet av teater. Fokus låg på att bygga grupp, bygga tillit och gemensamt göra research kring ämnet ‘våra digitala liv’.

Konstnärligt arbete

Genom samtalsövningar, skrivövningar och teaterlekar researchade vi erfarenheter av internet. Några tydliga tematiker kom tidigt fram; å ena sidan internet som plats för vänskap, community, sammanhang och tillhörighet, å andra sidan internet som plats för ensamhet, utsatthet, mobbning, drev, hot och hat. Det blev också tydligt hur skolans hierarkier och konflikter förstärktes och förvreds i digitala sammanhang – från mobbning till idoldyrkan.

Deltagarna fick själva fick regissera andra i gruppen i att spela upp saker de själva varit med om och – i enlighet med forumteaterns metodik – själva ändra slutet på situationer de upplevt eller bevittnat.

Produktionens idé

Genom hösten 2022s process med regelbundna teaterträffar, växande grupp och pågående samtal kom miljöerna, konflikterna, karaktärerna, dialogerna och rörelsemönstren i #VÄXUPP på plats.

I förankring med större samhälleliga debatter om ungas utsatthet på nätet och nyheter om influencers som på olika sätt klivit över ungas gränser började pjäsen ta form.

Process

Processen har bestått av en teatergrupp som träffats varje vecka. Byggt tillit, trygghet och grupp, och tillsammans researchat vad internet är för plats (eller platser) i våra liv. Sen har arbetet i gruppen bestått av lika delar diskussion som experiment – vad händer om den här scenen slutar sådär? Sedan första utkast av manus har de unga i gruppen fått testa scener och repliker, bestämma över ramverket för andra akten och namnet på pjäsen. 

Det var viktigt i utformningen att gruppen hela tiden fick testa olika versioner av manus – ge feedback, tycka till, spela upp, ändra om. Det var också viktigt att ge publiken samma makt att påverka händelserna, karaktärerna och hur allt skulle sluta. 

Därför bestämdes det att första akten skulle spelas in och spelas av de unga deltagarna i gruppen själva – att alla skulle få vara med, spela roll, ha kostym och karaktär och makt att påverka. Och att andra akten skulle designas som ett spel där publiken – eller kommentarsfältet – själva får välja vad som ska hända och hur karaktärerna ska agera. 

För att skydda de unga deltagarna från de hot, hat och utelämnande situationer som det innebär att improvisatoriskt anpassa hela andra akten efter publikens önskemål beslutade vi att låta de ungas karaktärer tas över av vuxna professionella skådespelare i andra akten, och beställde kostym och digital scenografi för att förenkla den överlämningen av roller från unga till vuxna.

Resultat

Livet Bitch! Scenkonst genomför två offentliga föreställningar, helt digitala, den 26:e maj 2023. Alla är välkomna att titta, men specifika ”watch parties” organiseras av Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet 10-13 år samt i samarbete med fritidsgårdar.

De unga deltagarna i gruppen samlads och firar, först vid slutförandet av första akten, och igen vid premiären av den fullständiga pjäsen.

Varje föreställning blir unik, med 9 olika möjliga slut. Det är publiken som röstar.