CALS = Community art lab Sweden = 

Mitt Verona

Hovsjö, Södertälje 2023. Cleo och Elie har förälskat sig i varandra mitt under repetitionerna av musikteaterföreställningen Romeo och Julia. Deras kärlek möter motstånd av Cleos kusin som anser att Elie beblandar sig med fel sorts människor, dessutom kommer han från en dålig familj. Elies bror Alar, kan å sin sida inte fatta hur Elie kan ägna sig åt något så töntigt som att spela trumpet i en orkester - han tycker att Elie ska välja vägen som hans eget gäng valt för länge sen. På premiärdagen ställs allt på sin spets när Cleos och Elies förhållande avslöjas för hennes familj. I samma stund som Elie förlorar Cleo tar han ett beslut som får ofattbara konsekvenser. Precis som för Romeo och Julias Verona händer både kärleken och tragiken i staden som är deras. Verona och Södertälje - två av alla platser på jorden där unga människor får betala priset för vuxenvärldens svek.

Våren 2023 gick startskottet för filmprojektet Mitt Verona. Efter succén med musikteaterföreställningen Romeo och Julia- ett drömspel som gjordes tillsammans med El Sistema och Kungliga Filharmonikerna – tar vi och El Sistema nu den eviga berättelsen vidare i en ny form. Verket är en fristående ”spinoff” på Shakespeares mästerverk – och innefattar genomgående nyskriven text samt musik. I berättandet utgår vi från våra unga medskapares perspektiv och idéer. Projektet kommer resultera i två delar; en filmad produktion samt en dramatiserad mini-konsert som kommer framföras live våren 2024. För den filmade produktionen samarbetar vi med fotografen och filmaren Tina Axelsson – som förutom att ha dokumenterat El Sistemas arbete under ca 10 år, även gjort en rad uppmärksammade kortfilmer och dokumentärer.

Det är en stor grupp ungdomar från Livet Bitch! studio och El Sistemas orkesterskola, som tillsammans med regissör Linda Mallik, Livet Bitch! Scenkonsts manusförfattare och El Sistemas pedagoger ingår i produktionen. Inspelning hösten 2023. Postproduktion sker därefter och premiären planeras hållas i den 22 februari på den digitala scenen communityartlabsweden.se.

Med stöd av Allmänna arvsfonden, Region Stockholm, Telge fastigheter och Södertälje kommun.

De förälskade karaktärerna Kleo och Eli i kortfilmen Mitt Verona

Medverkande

Skådespelare

Cleo: Klaudia Lutaj
Elie: Ielari Mokles
Yasmin: Athrin Aho
Alar: Youssef Abdelshahid
Raffe: Rafat Atia
Selma: Seran Habash
Johannes: Gabriel Khajo
Elies mamma: Yelda Hadodo
Cleos mamma: Helen Al-Janabi
Cleos pappa: Abdo Mardini
Elin: Ebba Mäntynen
Helle: Hanna Björk
Milena: Fabiola Antolin Araya
Leon: Theodor Eneström
Alex: Mia Sörensen
Dirigenten: Kina Sellergren
Gungande flickan: Theodora Lahdo
1:a violinisten: Nor Baraq

Kammarorkester El Sistema

Rosalia Younan
Gabriel Morales Sabalaga
Gloria Yalda 
Daniella Hanna
Jessica Gourie
Oskar Filip
Lina Cukic
Noel Davidhi
Hedvig Laustsen
Andraws Jalka
Umi Sharif
Johannes Mikha
Praise-God Oghosa Enoma
Lucas Gourie
David Constantin Vlad
Davud Öivgin
Nor Baraq
Danylo Dronov
Gizelle Dreij
Mariana Daoud
Mery Chamoun
Flora Ecer
Julia Sabri
Kamar Zeneddin
Mikhail Abdelmessih
Natalija Pesk
Yousef Ali
David Markous
Fiona Manoz Scott
Sam Mardini
Morad Mardini
Sirina Haddad
Meri Wanis
Gabriel Khajo
Ronja Mansour
Keara Banks Kigori
Johan Thamer
Amanda Derdavidean

Manus och regi

Linda Mallik

Foto

Tina Axelsson

Konstnärlig ledning Livet Bitch! Scenkonst

Johanna Thor

Konstnärlig ledning El Sistema

Cecilia Gustavsson

Musikinstudering

Kina Sellergren

Producenter

Grete Havnesköld
Johanna Thor
Lena Swanberg

Dramaturg

Johanna Thor

Klippare

Arvid Unsgaard

Ljudmix och ljuddesign

Jonathan Dakers

Ljudteknik

Arvid Unsgaard

Mask och kostym

Grete Havnesköld

Ljudassistent

Sofia Wennström

Produktionsassistent

Gabriel Khajo

C-foto

Sebastian Almström

Colorering

Nanna Dalunde

Grafik

Samuel Moore

Ljussättning Estradscenenen

Johannes Bergman Olsson

Musikpedadoger El Sistema

Kina Sellergren
Olympia Tavlaridou
Andreas Risan
Patrik Ajaxén
Kai Sundquist
Samuel Björk
Regina Bohlin
Filip Fjellström
Anna Östberg
Thomas Backman

Musik

All musik är inspelad av El Sistema Södertäljes Kammarorkester med stöd av musikpedagogerna.

“Festen” av El Sistema Södertäljes kompositionsgrupp under ledning av Thomas Backman
“Familjebråket” av El Sistema Södertäljes kompositionsgrupp under ledning av Thomas Backman
Ur “Romeo and Juliet” av S. Prokofiev
Ur “Somewhere” av L. Bernstein
Fragment av musik med Romeo och Julia-tema, arr Kina Sellergren

Stort tack!

Statister och Hovsjöbor
Hovsjöskolan
Estrad, Södertälje stadsscen
Familjen Khajo

Processdokumentation

  • Youssef och Ielari gungar under inspelningen av Mitt Verona
  • Bakom kameran på Estrad när Mitt Verona spelas in
  • Klaudia fixas till innan tagning under inspelning av Mitt Verona
  • Repetition och fotografering inför inspelning av Mitt Verona

Metod

Ungdomsgrupp

I El Sistema Kammarorkester är de unga musikerna mellan 13–20 år, och skådespelarna från Livet Bitch! Studio är mellan 17–26 år. Nästan samtliga medverkande ungdomar i filmen har arbetat med varandra tidigare, dock inte i filmprojekt. 2021 startade Livet Bitch! Scenkonst (LBS) och El Sistema Södertälje (ESS) upp vårt första samarbete som resulterade i en stor teaterkonsert: ”Drömspelet Romeo och Julia”. I det projektet samarbetade vi även med Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna. Det var ett fantastiskt projekt på alla sätt, framförallt var det otroligt att se hur väl de unga skådespelarna från Livet Bitch! studio och El Sistema Kammarorkester tog sig an uppdraget att medskapa en föreställning där musiken och teatern skulle verka på samma villkor. Det projektet blev en bra grund att stå på när de gick in i en, för många, ny värld av filmproduktion. 

Konstnärligt arbete

ESS använder olika kompositions-metoder för att hjälpa eleverna att improvisera och komponera ny musik. Det handlar om olika musikaliska övningar, improvisationsövningar på sitt instrument, instrumentkännedom, repertoarkännedom, medvetandegörande av filmmusik. Något som de verkligen fick praktisera i detta projekt då mycket av musiken som hörs i filmen är nyskriven musik signerad de unga musikerna själva. För skådespelarna i Livet Bitch! studio så föregicks manusskrivandet av en längre researchperiod under ledning av Johanna Thor och Grete Havnesköld, där manusförfattaren Linda Mallik fick ta tempen på ungas verklighet och perspektiv. Något som, i enlighet med Livet Bitch! metod för ungt konstnärligt medskapande, fick betydande inverkan på det slutgiltiga manuset. 

Produktionens idé 

Dels kände vi, efter att ha genomfört mastodontprojektet ”Drömspelet Romeo och Julia” att vi ville fortsätta vårt mycket givande samarbete och skapa en film, där nyskriven musik och orkestern fick vara en del av handlingen. Som konstnärliga ledare för respektive verksamhet kände vi också att det fanns fler spännande saker att gräva i utifrån Romeo och Julia-temat. När vi gjorde teaterkonserten så hade vi en del nyskrivna scener som blandades med texter ur Shakespeares originalpjäs – det gjorde delar av föreställningen skrämmande aktuell och många ur publiken kunde lättare relatera sin upplevelse till en verklighet de kände igen. Idén om att helt enkelt göra en egen film – en ”spinn off” på en av världshistoriens mest spelade verk – föddes ur en ambition att nu dra de samtidskommenterade inslagen från teaterkonserten hela vägen. Att lämna originaltexten helt och placera handlingen och karaktärerna på hemmaplan. Mitt Verona… Mitt Södertälje… Mitt Hovsjö. Ur denna platsspecifika konstnärliga kontext började vi arbeta i manus – och musik-processer med medskaparna. De är dem som sitter på expertisen kring (exempelvis) villkoren för hur ung förbjuden kärlek kan se ut och vad den kan få för konsekvenser 2024. Alla unga fungerade som referenspersoner under manusskrivandet gång, med gemensamma läsningar av manuset. På så vis utvecklades idén i dialog med unga medverkande, regissören/manusförfattaren och konstnärlig ledning. 

Lärdomar

Alltid i stora projekt med många inblandade är det saker som kanske inte alltid går enligt plan eller blir exakt som man tänkt sig. Mycket beror också på hur mycket ekonomiska resurser man har att spela med. Filmproduktion är som bekant en dyr form för små kulturaktörer att ägna sig åt – och vi fick pussla så gott vi kunde med små medel och ett litet filmteam. En konkret teknisk sak som hade underlättat arbetet, hade varit att ha en monitor på plats under inspelningen. Det hade gett mer översikt på det filmade materialet under inspelningen, underlättat prioriteringar och gett oss en mer stabil planering under pågående filminspelning. En lärdom är också att det inte går att underskatta tiden som post-produktionen tar. 

ESS konstnärliga ledare lägger till att det både var en ny erfarenhet och en stor upplevelse och resa för ESS elever att spela i en filmroll som orkester, och att sedan spela in all musik till filmen separat med mikrofoner och ljudtekniker och allt som det medför! Och Livet Bitch! Scenkonst kan bara hålla med – med alla detaljer som kanske inte gick helt enligt plan, så är den stora vinsten att de unga medverkande (både skådisar och musiker) fick en riktigt häftigt första filmerfarenhet – med eller utan monitorer och annan lyx på plats. 

Resultat

ESS är mycket stolta över resultatet och hälsar via konstnärlig ledare Cecilia Gustafsson: ”Det är en film som är en kärlekshistoria, en berättelse om olika villkor i att växa upp i Södertälje, där vår musik bidrar till att både bära handlingen framåt och till att vara en del av handlingen!”. Och ja, vi i LBS kan återigen bara hålla med! Det är en stor tillfredsställelse att konstatera att vår ursprungliga vision för projektet verkligen syns i slutresultatet. Det blev just en musikfilm där berättandet är på lika villkor mellan musiken och det dialogdrivna.